Wszystkie nieruchomości znajdują się w samym centrum miasta lub w jego bliskim sąsiedztwie.

Mogą pełnić rolę biur, przychodni lekarskich, hoteli.

Jedna z nich przeznaczona jest pod całkowitą zabudowę.

 

Poniżej szczegółowe informacje:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI UŁ

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI UŁ

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w dniu 10.04.2017r. wyłoniono nabywcę nieruchomości w Łodzi przy ul. Lipowej nr 81.