Wszystkie nieruchomości znajdują się w samym centrum miasta lub w jego bliskim sąsiedztwie.

Mogą pełnić rolę biur, przychodni lekarskich, hoteli. Jedna z nich przeznaczona jest pod całkowitą zabudowę.

Kontakt w sprawie oferty i wizji lokalnej: tel. (0-42) 635 43 07, 635 40 60, czm@uni.lodz.pl

Aktualna OFERTA KONKURSOWA  – do pobrania

I REGULAMIN –  do pobrania