Lokalizacja: w budynku przy ul. Lindleya 5, usytuowana jest na parterze  budynku, duży hol przy wejściu, możliwość skorzystania z szatni
Pojemność: do 560 osób

Wyposażenie:

  • projektor multimedialny zainstalowany na stałe
  • rzutnik foli
  • 5 mikrofonów – w tym 3 sztuki bezprzewodowe
  • 2 ekrany zwijane elektrycznie
  • system przysłaniania okien
  • klimatyzacja
  • Internet

Kontakt do obsługi Auli:
tel. 42 635 55 49 e-mail: aula.szuberta@uni.lodz.pl