Siedziba:

ul. Tramwajowa 7/9, 90-132 Łódź

Rezerwacji usługi transportowej dokonać można pod numerami tel.: 

(42) 665 56 52, (42) 235 01 46

i na email: dt@uni.lodz.pl

Zakres zadań Działu Transportu – Centrum Zarządzania Majątkiem

  1. świadczenie usług transportowych na rzecz jednostek  organizacyjnych UŁ przy pomocy taboru samochodowego,
  2. świadczenie usług transportowych na rzecz pracowników i studentów UŁ,
  3. dbanie o właściwy stan techniczny eksploatowanych środków transportu.

Dział ponadto:

  • realizuje zakupy pojazdów na zlecenie jednostek organizacyjnych Uczelni
  • przyjmuje zlecenia i planuje usługi transportowe (autobusowe)
  • fakturuje i rozlicza usługi transportowe
  • prowadzi dokumentacje związaną z eksploatacją pojazdów i pracą kierowców.

 

Jednostka świadczy usługi transportowe dla jednostek organizacyjnych UŁ. W przypadku nie wykorzystania pojazdów należących do UŁ usługa może być świadczona osobom, organizacjom zewnętrznym – na podstawie odrębnej pisemnej umowy.

 

W ramach usługi transportowej do dyspozycji pozostają następujące pojazdy należące do UŁ (wraz z kierowcą):

 
Lp. Rodzaj pojazdu Maksymalna liczba miejsc siedzących (bez kierowcy)
1 Autobus Mercedes Mercus MB Sprinter 19
2 Mikrobus Mercedes Vito 8
3 Mikrobus VW Transporter 8
4 Samochód ciężarowy  VW Transporter 2
5 Toyota Avensis 2//3

 

Cennik i zasady usług transportowych w  – Zarządzeniu

Cennik usług (transport na Lotnisko) –  Ryczałt samochodowy – Zarządzenie nr 215 Kanclerza UŁ z dnia 25.06.2019r

Zlecenie wyjazdu – Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

Zlecenie przewozu autokarowego – Załącznik nr 2 do Zarządzenia