Zakres zadań Działu Transportu – Centrum Zarządzania Majątkiem

  1. świadczenie usług transportowych na rzecz jednostek  organizacyjnych UŁ przy pomocy taboru samochodowego,
  2. świadczenie usług transportowych na rzecz pracowników i studentów UŁ,
  3. dbanie o właściwy stan techniczny eksploatowanych środków transportu.

Dział ponadto:

  • realizuje zakupy pojazdów na zlecenie jednostek organizacyjnych Uczelni
  • przyjmuje zlecenia i planuje usługi transportowe (autobusowe)
  • fakturuje i rozlicza usługi transportowe
  • prowadzi dokumentacje związaną z eksploatacją pojazdów i pracą kierowców.

 

Jednostka świadczy usługi transportowe dla jednostek organizacyjnych UŁ. W przypadku nie wykorzystania pojazdów należących do UŁ usługa może być świadczona osobom, organizacjom zewnętrznym – na podstawie odrębnej pisemnej umowy.

 

W ramach usługi transportowej do dyspozycji pozostają następujące pojazdy należące do UŁ (wraz z kierowcą):

Lp.
Rodzaj pojazdu
Maksymalna liczba miejsc siedzących (bez kierowcy)
1
Autobus Mercedes Mercus MB Sprinter
19
2
Mikrobus Mercedes Vito
8
3
Mikrobus VW Transporter
8
4
Samochód ciężarowy  VW Transporter
2

 

Cennik i zasady usług transportowych w  – Zarządzeniu

Zlecenie wyjazduZałącznik nr 1 do Zarządzenia 

Zlecenie przewozu autokarowego – Załącznik nr 2 do Zarządzenia

 

Rezerwacji usługi transportowej dokonać można pod numerami tel.:  (42) 665 56 52; 665 56 51

i na email: dt@uni.lodz.pl