Nieruchomości położone na 2 działkach o powierzchni 1,1394 ha należącej do Uniwersytetu Łódzkiego. Teren w bezpośrednim sąsiedztwie Nowego centrum Łodzi i Dworca Łódź-Fabryczna. 

Blisko trasy wyjazdowej skrzyżowanie autostrad A1 i A2 w Strykowie.

Nr działki: 321/3 & 321/2 (11394 m2)
Obręb geodezyjny: S-02
Nr księgi wieczystej:  LD1M/ 00084435/4

Naniesienia budowlane:

 • budynek dydaktyczny, murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem wielospadowypowierzchnia użytkowa – 2039,49 m2, kubatura – 12247 m3
 • budynki gospodarcze i wiaty magazynowo garażowe.

Powierzchnia zabudowy zajmuje ok. 45% powierzchni nieruchomości.

Nieruchomość wyposażona we wszystkie media miejskie itp.

 • woda z sieci miejskiej
 • energia cieplna z sieci miejskiej
 • kanalizacja sanitarna i deszczowa
 • energia elektryczna 400V
 • gaz w linii drogowej
 • linia telefoniczna
 • Internet

Atuty

 • teren wskazywany pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zabudowę usługową (z wyłączeniem usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2) w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi
 • atrakcyjnie położenie –  bliskie sąsiedztwo centrum Łodzi EC1 i dworca Łódź Fabryczna oraz bezpośrednie sąsiedztwo Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego
 • wjazd na teren gruntownie przebudowaną ul. Tramwajową

Walory nieruchomości:

Położenie dobrze skomunikowanym w centrum Łodzi. W otoczeniu nieruchomości znajdują się placówki administracyjne, placówki oświatowe i Szkolnictwa Wyższego, liczne Kancelarie i Biura Prawne. W okolicy dominuje zabudowa komercyjna. Maksymalna wysokość zabudowy do 18 m – do 5 kondygnacji (w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi). W nowopowstałych budynkach nakaz lokalizacji  usług w parterach od strony przestrzeni publicznej.

Szczegółowych informacji nt. nieruchomości udziela p. Jarosław Frankiewicz
Centrum Zarządzania Majątkiem tel. (48 42) 635 43 07 
email: jaroslaw.frankiewicz@uni.lodz.pl

Ulotka – do pobrania