Budynek o rzucie w planie nieregularnym, wpisanym w prostokąt, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, bez poddasza, o dachu w części frontowej mansardowym, w części tylnej dwuspadowym. Wejście poprzez zewnętrzne schody bezpośrednio z pasa ul. Gdańskiej, pomocnicze – od strony północnej.

 

W budynku znajdował się od 1925 r. Zakład Higieniczno-Kąpielowego (Łaźnia). Działał on do wybuchu II wojny światowej. Pod względem wyposażenia i świadczonych usług łaźnia ta należała wówczas do wyróżniających się obiektów tego typu w kraju. Obiekt dzierżawiła od 1933 r. Gmina Wyznaniowa Żydowska do wybuchu II wojny światowej. W okresie powojennym znajdowała się tutaj między innymi szkoła partyjna Polskiej Partii Robotniczej, Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych i Kolegium Języka Angielskiego Uniwersytetu Łódzkiego.

Obecnie budynek dydaktyczny należący do Uniwersytetu Łódzkiego.

Numer działki: 232/3, obręb P-20

Obszar działki: 661 m2

Numer księgi wieczystej:LD1M/00084946/9

Wskaźniki techniczne:

  • powierzchnia całkowita – 1050 m2
  • powierzchnia użytkowa – 840 m2
 Budynek jest wpisany do rejestru zabytków.
Szczegółowych informacji nt. nieruchomości udziela p. Jarosław Frankiewicz, Centrum Zarządzania Majątkiem tel. (48 42) 635 43 07, email: jaroslaw.frankiewicz@uni.lodz.pl

Ulotka – do pobrania