Centrum Zarządzania Majątkiem UŁ administruje mieszkaniami (wyłącznie przeznaczonymi dla gości Uniwersytetu Łódzkiego).

Ubiegać można się pisemnie o mieszkanie przez cały rok – przyczym mieszkanie będzie przydzielone dopiero po zwolnieniu miejsca.

Kontakt w sprawie mieszkań:

tel. (42) 635 40 61

email:czm@uni.lodz.pl